Free KutsalKitap.org

Download APK
0/5 No votes
Updated
May 15, 2019
Requirements
4.4 ve sonrası
Size
1.0
Get it on
Google Play

Report this app

Description

Free KutsalKitap.org

KutsalKitap.Org

Bu uygulamayla Türkçe Kutsal Kitap okuyabilirsiniz.

Türkiye’de genelde Yahudi ve Hristiyanlar’ın Kutsal Kitaplarını düşündüğümüzde Tevrat, Zebur ve İncil şekilde kategorilendiririz. Ancak, bu kategorilendirme yanlış olmamakla beraber eksiktir. Kutsal Kitap Tevrat, Zebur ve İncil’i de içeren toplam sixty six kitaptan oluşur. Aşağıda tam anlamıyla kategorilerini görebilirsiniz.

Eski Anlaşma:

Yasa Kitapları: Musa’nın yazdığı 5 kitaptan oluşur. Bu kitaplar Yaratılış, Mısır’dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı diye adlandırılır. Ülkemizde bu kitapların bütününe Tevrat denir.

Tarih Kitapları: Tarih Kitapları İsrail Tarihi’nden ve Tanrı’nın halkı ile Tanrı arasındaki ilişkiden bahseder. Bu kitaplar Yeşu, Hakimler, Rut, 1. Samuel, 2. Samuel, 1. Krallar, 2.

KutsalKitap.org Apk download

Tarihler, 2. Tarihler, Ezra, Nehemya ve Ester olmak üzere 12 kitaptan oluşur.

Edebi Kitaplar: Edebi kitaplarda daha çok şiirsel anlatım vardır. Eyüp, Mezmurlar (Zebur), Süleyman’ın Özdeyişleri, Vaiz ve Ezgiler Ezgisi kitaplarından oluşur. Eyüp kitabı dışındaki four kitap Davut ve Süleyman tarafından yazılmıştır.

Uzun Peygamberlik Kitapları: Peygamberlik kitapları uzun ve kısa olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Uzun peygamberlik kitapları Yeşaya, Yeremya, Ağıtlar, Hezekiel ve Daniel kitaplarından oluşur.

Kısa Peygamberlik Kitapları: Kısa peygamberlik kitapları Hoşea, Yoel, Amos, Ovadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanya, Hagay, Zekeriya ve Malaki kitaplarından oluşur.

Yeni Anlaşma (İncil):

Müjde Kitapları: İsa Mesih’in hayatını anlatan dört müjde kitabını içeriyor. Bu kitaplar yazarlarının adlarıyla isimlendirilirler: Matta, Markos, Luka ve Yuhanna.

Elçilerin İşleri: Elçilerin İşleri kitabı İsa Mesih’in ölümü ve dirilişi sonrasında ilk Hristiyanların deneyimlerinden bahseder.

Mektuplar: Elçiler tarafından ilk kiliselere yazılan mektuplardan oluşur.

Vahiy: Yuhanna tarafından yazılan esinlenme ve peygamberlik içeren kitaptır.

Not: Türkçe olarak yalnızca Yeni Anlaşma (İncil) bölümü dinlemek için mevcuttur.

Images

Download links

How to install Free KutsalKitap.org APK?

1. Tap the downloaded Free KutsalKitap.org APK file.

2. Touch install.

3. Follow the steps on the screen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *